Volledig financieren van de koopwoning kan verantwoord. Dat is de conclusie in het vandaag verschenen essay naar de betekenis van het verlagen van de maximaal toegestane verhouding tussen de hypotheeklening en de waarde van een koopwoning (LTV). Samenvattend komt het onderzoek van Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems bij het OTB, Faculteit Bouwkunde TU Delft en.. lees meer →

25 nov 2015
november 25, 2015

Herontwikkeling Kan Palen terrein

Kan Palen is een goed voorbeeld van de mogelijkheden en de problemen die woningbouw op binnenstedelijke locaties in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het steeds om karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonmilieus kunnen opleveren. Het vullen van lege plekken kan daarbij ook het omliggende gebied aantrekkelijker en meer leefbaar maken… lees meer →

23 nov 2015
november 23, 2015

Van data naar informatie

Van data naar informatie naar kennis. Bij de presentatie van “Amsterdam in Cijfers 2015″ wordt duidelijk hoe dynamisch het onderzoeken van data uit alle mogelijke bronnen een bijzonder dynamische activiteit is. Nieuwe technologie en de beschikbaarheid van meer en meer gegevens leiden tot steeds meer data, een daarmee tot meer informatie en kennis. Het onlangs.. lees meer →

15 nov 2015
november 15, 2015

Visie op de Zaanse Woningmarkt

Al langer werken een aantal Zaanse Woningmarktconsultants nauw samen om nieuwe ontwikkelingen in de Zaanse Woningmarkt. Deze samenwerking is gericht op een toekomst bestendige woningmarkt.  Niet alleen bouwen voor de korte termijn, maar verder kijken naar de (demografische) kenmerken van de omgeving en de vraag waar die specifieke locatie behoefte aan heeft om doorstroming vanuit de.. lees meer →

10 nov 2015
november 10, 2015

Transformatie succesformule

Onlangs nam Futurus deel aan een studiedag over TRANSFORMATIE. Transformatie van voormalige bedrijfspanden naar woonruimte. Een geweldige uitdaging op sommige gebieden, met name ten aanzien van bouwkundige wet- en regelgeving. Op het lijf geschreven van Futurus, er zijn een paar prachtige locaties voor transformatie in de Zaanstreek! Voor het voormalige stadskantoor is deze transformatie al in voorbereiding,.. lees meer →

08 okt 2015
oktober 8, 2015

Woningmarktontwikkelingen 3e kwartaal 2015

Futurus wordt ieder kwartaal geïnterviewd door dichtbij.nl voor een reactie over de meest recente ontwikkelingen op de woningmarkt. Hierbij een link naar het artikel: DICHTBIJ.NL – actuele ontwikkeling Zaanse Woningmarkt         lees meer →

29 sep 2015
september 29, 2015

Landelijk fonds voor funderingsherstel dichterbij

Belangrijke stap op weg naar een revolverend fonds voor funderingsherstel aldus het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) “Huiseigenaren die herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, moeten daarvoor straks een speciale lening kunnen aangaan. Dit staat in een voorstel van een brede werkgroep ‘funderingsproblematiek’ aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Het voorstel op hoofdlijnen gaat.. lees meer →

27 sep 2015
september 27, 2015

Tijdreis door 200 jaar topografie Nederland

Tweehonderd jaar geleden werd de “Topographische Dienst” opgericht, die Nederland in kaart moest brengen. Het Kadaster, waar de dienst intussen een onderdeel van is, viert het jubileum met een cadeautje: een tijdreis van tweehonderd jaar door de Nederlandse topografie. lees meer →

17 sep 2015
september 17, 2015

Miljoenennota 2016

Miljoenennota 2016: Nederlandse economie beter dan verwacht, maar niet goed genoeg Nederland is weer terug in de economische kopgroep van Europa. Dit jaar groeit de economie met 2,0%. Volgend jaar met 2,4%. Het tekort neemt verder af en de werkloosheid daalt. lees meer →

16 sep 2015
september 16, 2015

Spooroverbouwing NS station Zaandam

De spooroverbouwing is het sluitstuk van de Buiging in Inverdan en verbindt de centrumzijde via een fiets- en voetgangersroute met de westzijde van Zaandam. Aan de overbouwing komt de nieuwe stationsentree, circa 540 m² voor commerciële voorzieningen en circa 125 m² voor een horecagelegenheid. Het station wordt aangepast aan de nieuwe situatie en voorzien van toegangspoortjes. lees meer →