25 nov 2015
november 25, 2015

Herontwikkeling Kan Palen terrein

Kan Palen is een goed voorbeeld van de mogelijkheden en de problemen die woningbouw op binnenstedelijke locaties in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het steeds om karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonmilieus kunnen opleveren. Het vullen van lege plekken kan daarbij ook het omliggende gebied aantrekkelijker en meer leefbaar maken. Aan de andere kant hebben deze locaties een lange geschiedenis, zijn ze op allerlei wijzen gebruikt, en moeten ze bijna altijd eerst worden gesaneerd, voordat ze een nieuwe functie kunnen krijgen.

Zoals afgelopen week, in de gezamenlijk met HVMS (Sjoerd Hoorn) en Kuijs Reinder Kakes (Robert de Joode) gegeven presentatie bij Babel, aangegeven hebben de gezamenlijke woningmarktconsultants in de Zaanstreek ook een visie op herontwikkeling van dit terrein. Het is een uitgelezen kans om de omliggende omgeving bij de ontwikkeling van het terrein te betrekken, ons advies is: maak een integrale gebiedsvisie voor het gebied tussen de Gouw en de Zaan en de Spoorbrug en de Prins Bernhardbrug! Een uitgelezen kans om dit deel van Zaandam een positieve en toekomst bestendige impuls te geven.

Lees hier het oorspronkelijke artikel via de website van Zaan-IJ