Zijn de extra kosten voor niet NHG-hypotheken daadwerkelijk de belemmering? Ik denk het niet! In het duurdere segment wordt minder van de rentedaling geprofiteerd, eens. Maar de restschuldproblematiek speelt een meer prominente rol dan het renteverschil is mijn mening. En daarbij…. strengere voorwaarden en een hogere rente voor een woning met meer dan 100% hypotheek,.. lees meer →

Neem via onderstaande link kennis van de wetswijzigingen voor 2015 in relatie tot de eigen woning en de huurwoning. Wijzigingen voor onder andere de hypotheekrente, Loan to Value, Eigen Woningforfait, renteaftrek bij restschuld, Nationale Hypotheek Garantie, NHG, overdrachtsbelasting, verhuurdersheffing, laag btw-tarief bij renovatie, huurliberalisatiegrens, huurtoeslag en het energielabel. NVM – overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen lees meer →