referenties

Afdeling Projectontwikkeling woningcorporatie Parteon

Kennis van de woningmarkt is van cruciaal belang bij de ontwikkeling van nieuwe woonmilieus. Karin kan zowel vanuit de praktijk, de theorie als het onderzoek concreet input leveren bij nieuwe opgaven waar wij als woningcorporatie in de Zaanstreek voor staan.”

Joke Natenstedt, Adviseur Risicobeheer bij verschillende woningcorporaties waaronder woningstichting Rochdale 

“Tijdens een presentatie van Karin kreeg ik voor het eerst inzicht, ook met beeldmateriaal, wat de plannen voor Zaanstad precies inhouden. Mijn interesse was gewekt. Zeker bij complexe plannen blijken de betrokken partijen weinig zicht op het geheel te hebben, ook achtergrond informatie over de wensen van (potentiële) kopers en huurders is bij partijen vaak niet gestructureerd voorradig. Wij zien goede mogelijkheden in samenwerking om meer informatie over ontwikkelgebieden en doelgroepen te verkrijgen.”

Hans Staller, voormalig projectmanager, beleidsadviseur en strategisch regisseur Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Zaanstad

“Futurus biedt zorgvuldig opgebouwde adviezen over de woningmarkt, bruikbaar voor strategische beslissingen van marktpartijen en gemeente. Goede analyse en onderbouwing en vooral met een nuancerende blik op de woningmarkt. De woningmarkt is immers voortdurend in beweging door nieuwe vragen vanuit de woonconsument.”

Robert de Joode, NVM Makelaars Zaanstreek – Kuijs Reinder Kakes

“Woningmarktconsultancy is een relatief nieuw fenomeen in de vastgoedbranche. Een woningmarktconsultant kan als geen andere partij inzicht verschaffen in de behoefte van de woonconsument. Karin is door haar leergierigheid, nieuwsgierigheid, goede kijk op en passie voor de woningmarkt uitstekend in staat om het vak woningmarktconsultancy op professioneel niveau uit te voeren. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven als Futurus de woningmarkt van waardevolle informatie voorzien.”

Henk Stuurman, voormalig wethouder VROM bij de gemeente Wormerland

“Een goede afstemming van het woonaanbod en de vraag vanuit huidige en toekomstige inwoners is van cruciaal belang voor Wormerland. De marktrapportage Inverdan Wonen zal zeker bij de opstelling van de woonvisie voor Wormerland worden betrokken.”