03 nov 2014
november 3, 2014

Belasting op de eigenwoning wordt anders

Het eigenwoningforfait is niet alleen aan de WOZ waarde van de eigen woning gerelateerd maar is ook gekoppeld aan de ontwikkeling van de huurprijzen… Vereniging Eigen Huis – artikel ‘belasting op eigen woning stijgt opnieuw’   lees meer →