27 sep 2015
september 27, 2015

Tijdreis door 200 jaar topografie Nederland

Tweehonderd jaar geleden werd de “Topographische Dienst” opgericht, die Nederland in kaart moest brengen. Het Kadaster, waar de dienst intussen een onderdeel van is, viert het jubileum met een cadeautje: een tijdreis van tweehonderd jaar door de Nederlandse topografie.

TOPOREIS NEDERLAND

Op de website kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag: Als de kaart wordt vergroot wordt het beeld vervangen door andere kaarten met een veel gedetailleerder beeld. Elke gebruikte kaart kan naar wens worden uitvergroot en verschoven naar bijvoorbeeld de eigen woon- of geboorteplaats. Ieder jaar tussen 1815 en 2015 kan worden ingesteld voor een ‘actueel’ kaartbeeld uit die periode. En met een klik op de tijdlijn verschijnt een diavoorstelling met een steeds actueler kaartbeeld, zodat veranderingen in het landschap en/of het straatbeeld vanuit de leunstoel te volgen zijn (al gaan ze soms wat snel). Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk gevisualiseerd.