Privacy

We weten dat u om uw persoonsgegevens en de manier waarop deze gebruikt worden geeft. U kunt erop vertrouwen dat Futurus zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Indien u uw gegevens achterlaat voor een vraag of inschrijving zullen wij hier zorgvuldig mee omgaan. En alleen deze gegevens gebruiken om u te bereiken om uw vraag aan ons te beantwoorden.

Email Disclaimer Futurus
Verzonden e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht om de verzender hiervan op de hoogte te stellen en dit bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend.

Futurus / NVM
Futurus is lid van de NVM. In de volgende privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Bekijk hier de specifieke privacyverlaring van Futurus als lid van de NVM

———-

Gebruik van onze diensten:

Website

De website draait op het veel gebruikte CMS (content management systeem) WordPress. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR).

Formulieren op deze website

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens.

De gegevens van deze formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de klantenservice: de medewerkers van deze website die over het contact met klanten gaan. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulier inzendingen kan voor beheerdoeleinden.

De gegevens worden alleen gebruikt voor opvolging van een contactverzoek, of meer informatie te verstrekken bij bijvoorbeeld vacatures. Wij gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden. Wanneer wij u een nieuwsbrief willen zenden, vragen wij hier expliciet toestemming voor.

Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulier inzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Ook worden deze gegevens niet gedeeld met Google, zodat uw gedrag op onze website niet gebruikt mag worden door Google of andere partijen. Futurus heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht te eisen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@Futurus.nl

Bewaring van gegevens

Futurus bewaart de door haar verzamelde persoonsgegevens op een veilige plek. De
computersystemen van Futurus zijn beveiligd. Papieren dossiers worden op een afgesloten plek
bewaard. E-mailadressen worden tevens bewaard in het desbetreffende e-mailprogramma van
Futurus.

Opslagduur

Futurus bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en/of wettelijk
verplicht. Ten behoeve van accountant, boekhouder en Belastingdienst is Futurus verplicht om
gegevens 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Conform haar algemene voorwaarden bewaart
Futurus haar dossiers gedurende 5 jaar vanaf afsluiting van desbetreffende zaak. Dat betekent dat in
die zaak opgekomen gegevens van derden die bij een dossier betrokken waren, eveneens 5 jaar worden
bewaard. Persoonsgegevens die Futurus verzamelt voor acquisitie, bewaart zij 1 jaar.
Persoonsgegevens waarover Futurus beschikt door een sociale-mediaconnectie, worden bewaard tot
1 jaar na het moment van verbreken van die connectie.

Rechten

Indien u daar om vraagt, zal Futurus u afschrift toezenden van de met betrekking tot u verzamelde
persoonsgegevens in haar register. Indien u daar om verzoekt, zal Futurus met betrekking tot u
verzamelde onjuiste gegevens rectificeren. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van
Futurus en wenst dat een derde voortaan gebruik maakt van de persoonsgegevens die Futurus
met betrekking tot u in het kader van haar dienstverlening heeft verzameld, zal zij die gegevens op uw
verzoek aan die derde overdragen. Indien u wenst dat Futurus niet langer gebruik maakt van door
haar met betrekking tot u verzamelde persoonsgegevens, zal Futurus die op uw verzoek verwijderen.
Een en ander behoudens enige wettelijke verplichting van Futurus tot het bewaren van gegevens
(bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Klacht /Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen u graag verder bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374,
2509 AJ Den Haag
tel.: 088-1805250

Website – SSL

De website van Futurus (https://www.futurus.nu) is beveiligd met een zg. SSL-certificaat.

Vragen, contact

Hebt u vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Futurus met persoonsgegevens
van u en/of derden omgaat? Neem dan contact op:

Futurus
Uitweg 54
1562GB Krommenie
KvK 34262017
BTW NL 002106752B89
06 – 30722466
info@futurus.nu