Marktonderzoek

MARKTONDERZOEKIn verschillende disciplines verzorgt Futurus voor overheden, ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars en overige marktpartijen onderzoek naar woningbouwlocaties of woonproducten. Hierbij worden marktbehoeften, prijsontwikkelingen, woningaanbod, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden voor een bepaald gebied in kaart gebracht. Dit kan in een integrale gebiedsvisie of bijvoorbeeld in een (verkorte) quickscan.

Kortom, data van zowel de vraag- als de aanbodzijde in beeld brengen voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Volledig marktonderzoek voor een regio, eventueel gekoppeld aan een probleemstelling.
  • Het in kaart brengen van marktbehoeften, prijsontwikkelingen, woningaanbod, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden voor een bepaald gebied. Kortom, data van de vraag- en aanbodzijde van de woningmarkt in beeld brengen.