10 nov 2015
november 10, 2015

Transformatie succesformule

Onlangs nam Futurus deel aan een studiedag over TRANSFORMATIE. Transformatie van voormalige bedrijfspanden naar woonruimte. Een geweldige uitdaging op sommige gebieden, met name ten aanzien van bouwkundige wet- en regelgeving. Op het lijf geschreven van Futurus, er zijn een paar prachtige locaties voor transformatie in de Zaanstreek! Voor het voormalige stadskantoor is deze transformatie al in voorbereiding, hier worden in het project CaZa 81 studio’s en appartementen gerealiseerd.

Er bestaat een Expert Team Transformatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl), dit team staat gemeenten en belanghebbenden bij met kennis en kunde van uiteenlopende onderwerpen, door advies op maat bij het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering, fiscale mogelijkheden, woon- en inrichtingsconcepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers. Daarnaast richt het Expertteam zich op kennisdeling, bijvoorbeeld door middel van de toolbox met relevante informatie over ruimtelijke ordening, het bouwbesluit 2012, geluidregelgeving, belasting en duurzaamheid.

Een mooi voorbeeld van een grote transformatie in Nederland is de realisatie van 658 studio’s en appartementen voor Young Proffessionals in De Nieuwe Realiteit in Rotterdam. Het doel van Rotterdam is om deze doelgroep na het afronden van de studie in de eigen stad vast te houden. ABB Bouwgroep herontwikkelde dit kantoor samen met City Pads naar huurwoningen met een afmeting van 20-55 m2. De woningen zijn binnen 1 jaar na overdracht aan de ontwikkelaar opgeleverd, snelheid is dus mogelijk!

Maar ook op kleine schaal zijn goede, zeer rendabele, voorbeelden te noemen. Woningcorporatie Juthpaas uit Nieuwegein heeft wat Futurus betreft een voorbeeldfunctie ingenomen met de innovatieve manier van aanpak. Een voorbeeld is de herontwikkeling van het kantoorpand aan de Einstainbaan tot 50 twee- en driekamerappartementen in de sociale huur. Een goede onderhandeling over de aankoop investering, begeleid door een deskundige, daarna zijn direct de toekomstige bewoners betrokken bij de transformatie naar woningplattegronden. En een mooi rendement van 4% én €10.000 korting op de verhuurdersheffing per getransformeerde woning. Dat biedt perspectieven om te onderzoeken of er locaties in de Zaanstreek geschikt zijn voor de Zaanse woningcorporaties!

Een goed voorbeeld waar ook “legolisering” van de bouw veelvuldig wordt toegepast is de Brinkwal in Nieuwegein (voor een video van deze transformatie volg deze link). Ook hier is direct een klankbordgroep gevormd die heeft meegedacht over de vormgeving en hergebruik van bestaande elementen. Duurzaamheid heeft in deze transformatie ook een grote rol gespeeld. Geweldige initiatieven in de veranderende woningmarkt waarbij Jutphaas een rol die past in de nieuwe wetgeving voor woningcorporaties op zich heeft genomen. Lees meer over de visie van Jutphaas op transformaties in dit artikel tikel.

De genoemde legolisering speelt naast duurzaamheid en betaalbaarheid vooral een rol in de snelheid waarmee de kantoren tot woningen getransformeerd kunnen worden. Alle functies van woningen zijn ondergebracht in verschillende elementen (keuken, toilet, badkamer etc) op verschillende manieren koppelbaar zijn. Zowel aan elkaar, als aan het gebouw, als aan de benodigde installaties; elektra, water, ventilatie en verwarming. Hiermee is tevens een grote mate van vrijheid (met enige richtlijnen) voor de toekomstige bewoner om zelf te kunnen bepalen waar het toilet, de badkamer of keuken komt te staan. Zo ontstaan unieke woningen, met zoveel mogelijk het behoud van de bestaande situatie.