Kwartaalvisie

KWARTAALVISIEVoor meerdere opdrachtgevers verzorgt Futurus de kwartaalrapportages over de ontwikkelingen op de woningmarkt. De inhoud van de rapportage kan afgestemd worden op de wens van de opdrachtgever.

Een analyse over de ontwikkelingen op de woningmarkt bestaande bouw en/of nieuwbouw waarbij aanbod en transacties zijn gedifferentieerd naar soort, aantal, prijs en plaats. De omvang van het gebied is vrij te bepalen. Mijn werkgebied ligt voornamelijk in de Zaanstreek en de Metropool Regio Amsterdam. Buiten dit werkgebied zoek ik altijd samenwerking met lokale partijen, zodat een genuanceerd en adequaat beeld ontstaat. Ook de frequentie en de periode zijn vrij te bepalen, per kwartaal, halfjaarlijks of na afloop van een kalenderjaar.