Hoe zag het cultuurhistorische erfgoed van de Zaanstreek er vroeger uit? Prenten, tekeningen, foto’s en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland zijn door de Provincie NH bijeengebracht op een digitale kaart. lees meer →

25 aug 2015
augustus 25, 2015

Nieuwe woningbouwlocaties in Noord-Holland

Over “de stad” wordt veel gezegd en geschreven. Verschillende deskundigen en studies spreken elkaar tegen als het gaat om de vraag of Amsterdam moet verdubbelen om internationaal te kunnen concurreren of dat de kracht juist meer uitgaat van stedelijke netwerken. Veel meer overeenstemming is er over de zuigende werking van de steden en de benodigde.. lees meer →

Op pagina 31 van de notitie NRD staan de 7 te onderzoeken alternatieven voor de loop van de verbinding tussen de A8 en A9 aangegeven. Een belangrijke verbinding voor de ontsluiting van Zaanstad! De loop van alternatief 7 komt echter wel heel erg dicht langs de nog te realiseren wijk Kreekrijk, naast Saendelft. Het is.. lees meer →