Reguliere aankoop

KARIN_PORTRET_ZONDERBRIL_WEBGraag licht ik de traditionele rol van een makelaar bij het kopen van een woning aan u toe. Voorheen schakelde een woningzoekende de makelaar in voor het inventariseren van wensen en het verkrijgen van informatie over beschikbare woningen. Door de huidige transparantie van de woningmarkt wordt de aankoopmakelaar nu veelal in een later stadium ingeschakeld. Uit onderzoek is gebleken dat de consument bij de selectie van woningen en bij de eerste bezichtiging minder vaak behoefte heeft aan extern advies. Pas wanneer men serieus belangstelling heeft voor een woning, komt de aankoopmakelaar in beeld. Futurus helpt u graag in het aankoopproces van uw nieuwe woning.

Financieel voordeel 
Het inschakelen van een aankoop makelaarbij bezichtigingen geeft zekerheid en beperkt het risico dankzij juridisch en bouwkundig advies. U heeft direct voordeel van mijn opleiding als bouwkundig ingenieur en mijn werkervaring op dit terrein. De bekendheid met de streek als het gaat om bodem, bestemming, planontwikkeling, funderingsprojecten enzovoort, maken daarnaast dat u meer zekerheid heeft over datgene wat u koopt. Het lidmaatschap van de NVM biedt daarnaast ook zekerheid en risicobeperking door goede regelgeving ten aanzien van verhaalsmogelijkheid bij fouten. De NVM heeft een afdeling consumentenvoorlichting met verschillende mogelijkheden, van onafhankelijke tuchtrechtspraak tot mediation. Deskundig onderhandelen levert u direct financieel voordeel in de vorm van een lagere koopsom. Bekendheid met de lokale woningmarkt in combinatie met de bouwkundige en juridische omstandigheden scheppen het kader voor deze onderhandelingen.

Een NVM aankoopmakelaar geeft je financieel voordeel, zekerheid en kwaliteit!

 

 

Kwaliteit
Het onderhandelingsproces resulteert in het belangrijkste document van de aankoop: de koopovereenkomst. De aankoopmakelaar zorgt dat naast de koopsom alle overige voorwaarden betreffende de aankoop in deze overeenkomst opgenomen worden. Bij overige voorwaarden kan men denken aan voorwaarden omtrent bestemming of gebruik van de woning, bouwkundige afspraken of bijvoorbeeld de datum van oplevering. Deze continue aandacht voor kwaliteit is één van de kenmerken van een NVM-aankoopmakelaar. Er wordt continu gewerkt aan verbetering van kennis en deskundigheid door (verplichte) deelname aan opleidingen,  trainingen, relevante workshops en seminars.  Zo blijf ik op de hoogte van nieuwe regelgeving en wetgeving vanuit de overheid, vanuit juridische aspecten. En dat alles vanuit het perspectief van de lokale woningmarkt.

Zekerheid
Na het ondertekenen van de koopovereenkomst en na het gereedkomen van de financiering komt het moment van de eigendomsoverdracht. Deze overdracht vindt plaats bij een notaris middels het ‘passeren van de akte van levering’ en het overhandigen van de sleutels. Een opname van de woning voorafgaand aan de eigendomsoverdracht geeft u de zekerheid dat de woning voldoet aan datgene wat opgenomen is in de koopakte. Ook deze ‘voorinspectie’ verzorgt de aankoopmakelaar samen met u. Na overdracht volgt de periode van ingebruikname. Het is mogelijk dat u op dat moment voor onverwachte en vooraf niet constateerbare verassingen komt te staan. Ook het zoeken naar een oplossing voor deze problemen valt binnen de dienstverlening van de aankoopmakelaar. In dit traject van nazorg neem ik voor u contact op met de verkoper of verkopend makelaar om samen tot een goede afwikkeling van eventuele schade te komen.