Advisering

ADVISERINGOp uiteenlopende vlakken van de woningmarkt adviseert Futurus opdrachtgevers, hierbij valt onder andere te denken aan:

  • Algemene begeleiding en advisering in een vroeg stadium van planontwikkeling met als doel een goed afzetbaar woonproduct tegen een beoogd financieel eindresultaat. De woningmarktconsultant voegt belangrijke inzichten toe in het samenspel tussen onder meer stedenbouwkundigen, architecten, overheden, corporaties en ontwikkelaars.
  • Advies over strategisch portefeuillebeheer waarbij de portefeuille gespiegeld wordt aan de woonbehoefte van gebruikers op korte en middellange termijn.
  • Advies aan overheden bij het opstellen van een “Woonvisie” of vergelijkbare documenten.
  • Advies aan marktpartijen over interpretatie van de informatie uit databases m.b.t. verschillende onderdelen van de woningmarkt en het vertalen van deze informatie naar ondersteuning voor besluitvorming binnen de organisatie.