Advisering

Op uiteenlopende vlakken van de woningmarkt verzorgt Futurus advisering aan opdrachtgevers, hierbij valt onder andere te denken aan:

  • Algemene begeleiding en advisering in een vroeg stadium van planontwikkeling met als doel een goed afzetbaar woonproduct tegen een beoogd financieel eindresultaat. De woningmarktconsultant voegt belangrijke inzichten toe in het samenspel tussen onder meer stedenbouwkundigen, architecten, overheden, corporaties en ontwikkelaars.
  • Advies over strategisch portefeuillebeheer waarbij de portefeuille gespiegeld wordt aan de woonbehoefte van gebruikers op korte en middellange termijn.
  • Advies aan overheden bij het opstellen van een “Woonvisie” of vergelijkbare documenten.
  • Het bewaken van de lokale marktkennis bij uitbesteding van marktonderzoek aan grote adviesbureaus.
  • Het opzetten van een consumentenonderzoek met behulp van een panel en het begeleiden van de deelnemers aan het onderzoek.