Visie

_DSC0290bArchitect, meubelontwerper, huurder, overheid en woningcorporatie, allemaal hebben ze hun eigen visie op wonen. Maar dit inzicht alleen is niet voldoende. Voor een evenwichtige markt op de langere termijn is het van essentieel belang om te weten in welke richting het wonen zich gaat begeven. Dat laatste is mijn specialiteit.

Door de woningmarkt op uiteenlopende gebieden te bestuderen is het mogelijk een op de toekomst gerichte visie te vormen. Feiten en cijfers over de ontwikkelingen op de bestaande woningmarkt, de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningmarkt, de veranderende wensen en mogelijkheden van de consument, de demografische ontwikkeling, de economische ontwikkeling en het ruimtelijk beleid vormen, in combinatie met de opgedane kennis en ervaring, de basis van al mijn onderzoek en advies. Een visie op wonen in de toekomst dus. Dat is precies waar Futurus voor staat.