Visie

TOEKOMSTVISIE

Voor een evenwichtige markt op de langere termijn is het van essentieel belang om te weten in welke richting het wonen zich gaat begeven. Een visie op wonen in de toekomst dus. Dat is precies waar Futurus voor staat.

Door de woningmarkt op uiteenlopende gebieden te bestuderen is het mogelijk een op de toekomst gerichte visie te vormen. Feiten en cijfers over de ontwikkelingen op de bestaande woningmarkt, de ontwikkeling van de nieuwbouwwoningmarkt, de veranderende wensen en mogelijkheden van de consument, de demografische ontwikkeling, de economische ontwikkeling en het ruimtelijk beleid vormen… Al deze elementen, in combinatie met mijn kennis en ervaring, vormen de basis van mijn onderzoek en advies.