18 mrt 2015
maart 18, 2015

Futurus volgt de consument in Amsterdam

Is de Zaanstreek een alternatief voor wonen in Amsterdam?

In tijden van economische onzekerheid wordt minder verhuisd. De behoefte om de woonsituatie te verbeteren wordt er echter niet minder om. Anno 2013 hebben dan ook meer huishoudens (25%) een verhuiswens dan in 2011. Het stapelt zich op. Het staat in het deelrapport ‘Verhuiswensen’ uit het onderzoek Wonen in Amsterdam 2013.

NUL20 uit – Onderzoek Wonen in Amsterdam – deelrapport Verhuiswensen

Het merendeel van de verhuisgeneigden wil in Amsterdam blijven (van 73% in 2011 naar 76% in 2013). Dat geldt voor alle inkomensgroepen. De hogere inkomens maken wat dat betreft een sterke inhaalslag (inkomensgroep €43.785 – 2x modaal van 62% in 2011 naar 75% in 2013; hogere inkomens van 60 naar 69%). Het laatste decennium oriënteren ook gezinnen zich steeds meer op Amsterdam zelf, en minder op de regio. Het laatste WiA-onderzoek bevestigt deze langjarige trend.