Maximale hypotheek omlaag naar 90% in de toekomst? Financiële stabiliteit maar ook een mogelijke daling van de huizenprijzen en meer vraag naar huurwoningen. Ofwel: een belangrijk onderwerp om te blijven volgen!

De Nederlandsche Bank – onderzoek ‘Effecten van een verdere verlaging van de LTV-limiet’  

Sinds 2012 kent Nederland een wettelijke Loan-to-Value (LTV)-limiet voor woninghypotheken. Deze LTV-limiet wordt jaarlijks met 1%-punt verlaagd, van 103% nu tot 100% in 2018. Het kabinet heeft aangegeven dat een verdere verlaging van de LTV-limiet op termijn wenselijk is. Dit sluit aan bij recente aanbevelingen van het IMF en de Commissie Wijffels, die adviseren de LTV-limiet verder af te bouwen tot 80%. Het Financieel Stabiliteitscomité adviseert over het gewenste structurele niveau van de LTV-limiet en het pad daarnaartoe. Deze studie analyseert de kosten en de baten van een verdere stapsgewijze verlaging van de LTV-limiet naar 90%.

Uit de analyse blijkt dat deze maatregel op de langere termijn de financiële stabiliteit ten goede komt door een minder volatiele huizenmarkt, een kleiner risico op onderwaterhypotheken, een stabielere financiële sector en een meer evenwichtige economische ontwikkeling.