29 dec 2014
december 29, 2014

Wormerveer, een woonomgeving met veel gezichten

De kwaliteiten van Wormerveer zijn onbetwist de ligging langs de Zaanoevers, de centrale ligging in de streek met een eigen NS station en het hoge voorzieningenniveau. Daarnaast kenmerkt Wormerveer zich door aanbod in het goedkope prijssegment, een relatief groot aanbod in huurwoningen en in verhouding tot de omliggende dorpen een flink aandeel gestapelde bouw.

De ontwikkeling van Wormerveer als woongebied is bijzonder. Om de wateroverlast vanuit de Zaan in de 13e en 14e eeuw, als gevolg van bodemdaling door ontginning van de veengebieden, te beperken werd een dijk langs de Zaan opgeworpen. Deze dijk maakte de Zaanoevers bewoonbaar en zo ontstond bij het ‘veer naar Wormer’, een kleine nederzetting. De bewoning concentreerde zich aanvankelijk bij de kerk aan het Noordeinde, langs de Zaan en aan het Krommenieërpad. Daarna werd de bebouwing naar het zuiden uitgebreid, tot het Zuideinde en het Zaandijker wegje. Zo ontstond een langgerekt lintbebouwd dorp. Bijzonder hieraan was, dat alleen de landzijde bebouwd werd, alleen de Dubbele Buurt vormde hierop een uitzondering.

In de twee industriële bloeiperiodes in de 17e, 18e en de tweede helft van de 19e eeuw groeide de bevolking sterk. De molens maakte plaats voor stoomfabrieken en aan beide zijden van de Zaan werden cultuurhistorische fabrieken in neorenaissancestijl werden aan beiden zijden van de Zaan gebouwd. Haaks op de rivierdijk ontstond de Marktstraat en veel houten huizen werden vervangen door stenen woningen. Voor de fabrieksarbeiders verrezen nieuwe woonwijken. Dwars door deze 19e eeuwse uitbreidingen legde men de Wandelweg aan waar de duurdere woningen kwamen te staan. Pas vanaf 1945 groeide Wormerveer ook in noordwestelijke richting, met woonwijken en sportvelden. Deze ontstaansgeschiedenis is in de kengetallen van Wormerveer terug te vinden. Er is een grote diversiteit aan woningen, in verhouding tot de omliggende dorpen zijn er veel appartementen (ruim 40% van alle woningen) en veel huurwoningen (bijna 58% van alle woningen). De prijsontwikkeling van de woningen in Wormerveer is per gebied verschillend, gemiddeld bedraagt de transactieprijs voor een appartement in het 3e kwartaal van 2014 € 130.625 en die voor een eengezinswoning € 169.750. Dit ligt onder het prijsniveau van de omliggende dorpen, wat Wormerveer een aantrekkelijke woonomgeving voor starters maakt! Op 1 oktober 2014 stonden er 53 appartementen en 18 eengezinswoningen in de prijsklasse onder € 150.000 te koop. In het noordwesten van Wormerveer, “Watering West”, is een nieuwe dynamiek waarneembaar. Hier zijn diverse nieuwbouwprojecten met zowel huur- als koopwoningen door woningcorporatie Parteon gerealiseerd in de afgelopen jaren. Momenteel zijn er ook andere ontwikkelaars actief en worden er in het project ‘Wonen aan de Watering’ eengezinswoningen aangeboden in het prijssegment tot € 185.500, met veel keuzevrijheid voor kopers.

Lees in de originele opmaak HOOME