Woningmarktconsultant

Futurus werkt als woningmarktconsultant op een zeer brede basis samen met marktpartijen en overheden. Gemeente, woningcorporatie, ontwikkelaar, makelaar en adviesbureau’s zijn opdrachtgevers met uiteenlopende vragen op macro en micro niveau in een regio of op een specifieke locatie. Het opstellen van een rapportage met antwoorden op een voorliggend vraagstuk is de kracht van Futurus.

De Zaanstreek, de Metropoolregio Amsterdam maar ook andere gebieden in Nederland behoren tot het werkterrein van Futurus. Door lokale samenwerking met andere NVM Woningmarktconsultants is mogelijk op elke woningmarkt gerelateerde vraag op elke locatie in Nederland een antwoord te geven.

Onderstaand overzicht geeft een niet limitatief overzicht van werkzaamheden die Futurus verzorgd:

Marktonderzoek

 • Volledig marktonderzoek voor een regio, eventueel gekoppeld aan een probleemstelling.
 • Het in kaart brengen van marktbehoeften, prijsontwikkelingen, woningaanbod, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden voor een bepaald gebied.
 • Haalbaarheidsonderzoek / marktonderzoek voor een specifieke locatie.
 • Het uitvoeren van een consumentenonderzoek. Hierbij is het mogelijk het type consument, met woonwensen passend bij hun financiële mogelijkheden, in relatie tot een te realiseren woonproduct in kaart te brengen.
 • Het in kaart brengen van de marktpositie van een vastgoedgerelateerde organisatie met plan van aanpak voor verbetering van de positie in een bepaalde regio.

 Kwartaalvisie

 • Een marktanalyse bestaande bouw en/of nieuwbouw waarbij aanbod en vraag zijn gedifferentieerd naar soort, aantallen en prijs. Het gebied is vrij te bepalen en de mogelijkheid tot een periodieke levering is aanwezig.

 Advisering

 • Algemene begeleiding en advisering in een vroeg stadium van planontwikkeling met als doel een goed afzetbaar woonproduct tegen een beoogd financieel eindresultaat. De woningmarktconsultant voegt belangrijke inzichten toe in het samenspel tussen onder meer stedenbouwkundigen, architecten, overheden, corporaties en ontwikkelaars.
 • Advies over strategisch portefeuillebeheer waarbij de portefeuille gespiegeld wordt aan de woonbehoefte van gebruikers op korte en middellange termijn.
 • Advies aan overheden bij het opstellen van een “Woonvisie” of vergelijkbare documenten.
 • Het bewaken van de lokale marktkennis bij uitbesteding van marktonderzoek aan grote adviesbureaus.
 • Het opzetten van een consumentenonderzoek met behulp van een panel en het begeleiden van de deelnemers aan het onderzoek.

 Automatisering

 • Het registreren van verhuisbewegingen en consumentencontacten in een database waaruit specifieke informatie periodiek gegenereerd kan worden.
 • Digitaal consumentenonderzoek