Volledig financieren van de koopwoning kan verantwoord. Dat is de conclusie in het vandaag verschenen essay naar de betekenis van het verlagen van de maximaal toegestane verhouding tussen de hypotheeklening en de waarde van een koopwoning (LTV). Samenvattend komt het onderzoek van Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems bij het OTB, Faculteit Bouwkunde TU Delft en.. lees meer →

25 nov 2015
november 25, 2015

Herontwikkeling Kan Palen terrein

Kan Palen is een goed voorbeeld van de mogelijkheden en de problemen die woningbouw op binnenstedelijke locaties in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het steeds om karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonmilieus kunnen opleveren. Het vullen van lege plekken kan daarbij ook het omliggende gebied aantrekkelijker en meer leefbaar maken… lees meer →

23 nov 2015
november 23, 2015

Van data naar informatie

Van data naar informatie naar kennis. Bij de presentatie van “Amsterdam in Cijfers 2015″ wordt duidelijk hoe dynamisch het onderzoeken van data uit alle mogelijke bronnen een bijzonder dynamische activiteit is. Nieuwe technologie en de beschikbaarheid van meer en meer gegevens leiden tot steeds meer data, een daarmee tot meer informatie en kennis. Het onlangs.. lees meer →

15 nov 2015
november 15, 2015

Visie op de Zaanse Woningmarkt

Al langer werken een aantal Zaanse Woningmarktconsultants nauw samen om nieuwe ontwikkelingen in de Zaanse Woningmarkt. Deze samenwerking is gericht op een toekomst bestendige woningmarkt.  Niet alleen bouwen voor de korte termijn, maar verder kijken naar de (demografische) kenmerken van de omgeving en de vraag waar die specifieke locatie behoefte aan heeft om doorstroming vanuit de.. lees meer →

10 nov 2015
november 10, 2015

Transformatie succesformule

Onlangs nam Futurus deel aan een studiedag over TRANSFORMATIE. Transformatie van voormalige bedrijfspanden naar woonruimte. Een geweldige uitdaging op sommige gebieden, met name ten aanzien van bouwkundige wet- en regelgeving. Op het lijf geschreven van Futurus, er zijn een paar prachtige locaties voor transformatie in de Zaanstreek! Voor het voormalige stadskantoor is deze transformatie al in voorbereiding,.. lees meer →