Automatisering

Futurus verzorgt op alle vlakken van de woningmarkt onderzoek. Dit onderzoek kan digitaal uitgevoerd worden en de output kan direct verwerkt worden in een database. Zo worden onder andere de verhuisbewegingen en consumentencontacten in kaart gebracht voor verschillende opdrachtgevers.

Ook digitale consumentenonderzoeken kunnen door Futurus opgezet worden. Te denken valt dan aan onderzoek naar de doelgroep voor een product of locatie of omgekeerd, naar het succes van een bestaand woonproduct of marketingactie.