Nieuwe ontwikkelingen in de regio worden op de voet gevolgd. Het Zaan-IJ project is daar een goed voorbeeld van. Als supervisor voor Zaanstad is Palmbout Urban Landscapes verantwoordelijk voor de ruimtelijke toetsing en samenhang van alle initiatieven. Nieuwe kansen voor Zaanstad, nieuwe locaties, ‘organisch’ ontwikkelen, eat-your-hart-out voor een woningmarktconsultant!

25 nov 2015
november 25, 2015

Herontwikkeling Kan Palen terrein

Kan Palen is een goed voorbeeld van de mogelijkheden en de problemen die woningbouw op binnenstedelijke locaties in de Zaanstreek met zich meebrengt. Aan de ene kant gaat het steeds om karakteristieke locaties, die interessante nieuwe woonmilieus kunnen opleveren. Het vullen van lege plekken kan daarbij ook het omliggende gebied aantrekkelijker en meer leefbaar maken… lees meer →

De consument krijg de kans om mee te denken over deze nieuwe woonlocatie aan de Zaan! Futurus streeft al jaren naar consument gericht bouwen en is blij dat Eigen Haard hier op deze wijze gehoor aan geeft! lees meer →

De gemeente Zaanstad heeft de Nu al Eenvoudig Beter-trofee 2014 gewonnen met het project “De Hemmes”. Zij wil een woonbuurt realiseren op Schiereiland de Hemmes en heeft daarvoor afspraken gemaakt met omliggende bedrijven over onder meer geur en geluidoverlast. Zaanstad ontving de Trofee uit handen van Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tijdens de.. lees meer →

03 okt 2014
oktober 3, 2014

Ambities en mogelijkheden

De 24 locaties van het Zaan-IJ project! De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen en bedrijvigheid. De regio wil de groei van economie en inwonertal zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied realiseren. De oevers van de Zaan en het IJ bieden een uitgelezen locatie, om de groei van de economie en het inwonertal in.. lees meer →

24 sep 2014
september 24, 2014

ZAAN-IJ project

Nieuwe ontwikkelingen in de regio worden op de voet gevolgd. Het Zaan-IJ project is daar een goed voorbeeld van. Als supervisor voor Zaanstad is Palmbout Urban Landscapes verantwoordelijk voor de ruimtelijke toetsing en samenhang van alle initiatieven. Nieuwe kansen voor Zaanstad, nieuwe locaties, ‘organisch’ ontwikkelen, eat-your-hart-out voor een woningmarktconsultant! Actuele locaties zijn 1) in “De.. lees meer →