16 dec 2013
december 16, 2013

Beslissen op gevoel, als de feiten maar kloppen

De bestaande woningmarkt is zich voorzichtig aan het verbeteren in onze omgeving na een aanhoudende prijsdaling van ruim 25% in 4 jaar. In de Metropoolregio als geheel, waar Amsterdam natuurlijk een uitzondering vormt, maar zeker ook in de Zaanstreek is deze verbetering in de afgelopen periode goed zichtbaar. Er was voor het tweede achtereenvolgende kwartaal sprake van een prijsstijging in onze regio. De prijs voor appartementen bleef stabiel met een gemiddelde van € 129.750, de prijs van eengezinswoningen steeg met 5,9% naar € 200.500. Ook de overige marktindicatoren onderbouwen deze verbetering; het aantal transacties nam toe, het aantal woningen in verkoop neemt af en de tijd die nodig is om een woning te verkopen daalde eveneens.

Veel latent woningzoekenden begeven zich voorzichtig weer op de woningmarkt. Als men voor de hele regio vraag en aanbod vergelijkt dan wordt duidelijk dat 60% van de transacties in het prijssegment onder € 200.000 plaatsvindt en dat slechts 33% van het aanbod zich in deze prijsklasse bevindt. In het duurdere segment is dit exact omgekeerd, veel aanbod en relatief weinig vraag.

In de wijken in en rond het nieuwe stadshart van Zaandam blijven de ontwikkelingen nog licht achter op de lokale verbetering. De bestaande eengezinswoningen doen het hier beduidend beter dan de bestaande appartementen. Dit is op zich logisch met een grote keuze aan nieuwbouwappartementen binnen Inverdan. In de streek als geheel is een positieve vibe voor bestaande woningen in het prijssegment tussen € 175.000 en € 225.000 waarneembaar. Woningen die zich kunnen onderscheiden door prijs en kwaliteit zijn goed verkoopbaar.

Het ontbreken van aanbod in kwalitatief goede en betaalbare eengezinswoningen breekt het zuiden van de Zaanstreek op.  Met relatief een grote oudere woningvoorraad en veel nieuwbouwappartementen is in en rond Inverdan sprake van een andere dynamiek. Starters en Empty Nesters kunnen hier op dit moment goed slagen, er is veel keuze in appartementen met een uitstekend voorzieningen niveau binnen handbereik. Met een woningbouwprogramma waarbij tot 2016 nog bijna 800 huur- en koopwoningen worden bijgebouwd in Zaandam komen er ook voor de consument met voorkeur voor een eengezinswoning mogelijkheden. Er worden circa 235 koopeengezinswoningen en 150 koopappartementen gerealiseerd, de overige woningen worden op de huurmarkt aangeboden. In haar totaliteit heeft Inverdan qua woningbouw tot voorbij 2020 nog circa 60% voor de boeg!

De verbeterde bereikbaarheid met een 2e Coentunnel, een hoge snelheid bus verbinding (HSOV), de trein en de verbinding van de A8 met de A9 maken dat de Zaanstreek met haar nieuwe stadshart wezenlijk onderdeel gaat uitmaken van de Metropoolregio Amsterdam en qua aantrekkelijkheid als woonomgeving vooruitgang boekt. Men kan hier niet uitsluitend wonen in en nabij het groen, wonen met cultuurhistorisch erfgoed langs de Zaanoevers maar ook wonen in het eigenzinnig vormgegeven stadshart.

Het lukt de Zaanstreek ongetwijfeld om mee te liften op de economische en dynamische ontwikkelingen in en rond Amsterdam. Een kans om binnen de Zaan-IJ ontwikkelingen te wonen met een prijsniveau dat ten opzichte van Amsterdam circa €40.000-€50.000 lager gelegen is!

Lees in originele opmaak HOOME