Zijn de extra kosten voor niet NHG-hypotheken daadwerkelijk de belemmering? Ik denk het niet! In het duurdere segment wordt minder van de rentedaling geprofiteerd, eens. Maar de restschuldproblematiek speelt een meer prominente rol dan het renteverschil is mijn mening. En daarbij…. strengere voorwaarden en een hogere rente voor een woning met meer dan 100% hypotheek, klinkt logisch.

Financieel Dagblad – artikel ‘rentebeleid banken belemmert prijsherstel duurdere woningen’

“Het herstel van de huizenmarkt in het duurdere segment wordt belemmerd doordat banken een steeds hogere renteopslag vragen voor hypotheken die buiten de Nationale Hypotheekgarantie vallen. De opslag doet een flink deel van de renteverlagingen door de Europese Centrale Bank teniet.

Huizen tot een maximale hypotheek­som van € 265.000 komen in aanmerking voor NHG. Die regeling biedt zowel de koper als de kredietverschaffer garantie tegen wanbetaling. Banken en verzekeraars rekenen daarom een lagere rente voor een NHG-hypotheek.”